Ledige uker
Ledige uker 2018
DatoUkeValdStatus
01.06.-02.06 (2 dager)22Moe-Valdet, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
02.06.-09.06.23Moe-Valdet, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
09.06.-16.06.24Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
16.06.-23.06.25Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
23.06.-30.06.26Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
30.06.-07.07.27Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
07.07.-14.07.28Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
14.07.-21.07. 29Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
21.07.-28.07.30Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
28.07.-04.08.31Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
04.08.-11.08.32Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
11.08.-18.08.33Moe-Valdet, BAMOPakke med 3 ulike vald.
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde og Borten.
Salg av 10 uke kort à kr 5.500,00
2 ledige kort igjen.
18.08.-25.08.34Moe-Valdet, BAMOPakke med overnatting og fiske på 5 ulike vald
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde, Bodsberg, Kjelden Gård både i Gaula og Bua.
Salg av 10 uke kort à Kr 4.500,00
25.08.-31.08, 35Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
DatoUkeValdStatus
01.06.-02.06 (2 dager)22Grinde, BAMOOPPTATT
02.06.-09.06.23Grinde, BAMOOPPTATT
09.06.-16.06.24Grinde, BAMOOPPTATT
16.06.-23.06.25Grinde, BAMOOPPTATT
23.06.-30.06.26Grinde, BAMOOPPTATT
30.06.-07.07.27Grinde, BAMOOPPTATT
07.07.-14.07.28Grinde, BAMOOPPTATT
14.07.-21.07. 29Grinde, BAMOLEDIG
21.07.-28.07.30Grinde, BAMOLEDIG
28.07.-04.08.31Grinde, BAMOLEDIG
04.08.-11.08.32Grinde, BAMOLEDIG
11.08.-18.08.33Grinde, BAMOPakke med 3 ulike vald.
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde og Borten.
Salg av 10 uke kort à kr 5.500,00
2 ledige kort igjen.
18.08.-25.08.34Grinde, BAMOPakke med overnatting og fiske på 5 ulike vald
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde, Bodsberg, Kjelden Gård både i Gaula og Bua.
Salg av 10 uke kort à Kr 4.500,00
25.08.-31.08, 35Grinde, BAMOOPPTATT
 
DatoUkeValdStatus
01.06.-02.06 (2 dager)22Borten, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
02.06.-09.06.23Borten, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
09.06.-16.06.24Borten, BAMOOPPTATT:
16.06.-23.06.25Borten, BAMOOPPTATT
23.06.-30.06.26Borten, BAMOOPPTATT
30.06.-07.07.27Borten, BAMOOPPTATT
07.07.-14.07.28Borten, BAMOOPPTATT:
14.07.-21.07. 29Borten, BAMOOPPTATT:
21.07.-28.07.30Borten, BAMOOPPTATT:
28.07.-04.08.31Borten, BAMOOPPTATT:
04.08.-11.08.32Borten, BAMOOPPTATT:
11.08.-18.08.33Borten, BAMOPakke med 3 ulike vald.
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde og Borten.
Salg av 10 uke kort à kr 5.500,00
2 ledige kort igjen.
18.08.-25.08.34Borten, BAMOOPPTATT:
25.08.-31.08, 35Borten, BAMOOPPTATT

Salg av kort:

Dagfinn 922 50 123

Jan 416 82 560

John 474 14 734

DatoUkeValdStatus
01.06.-02.06 (2 dager)22Borten, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
01.06.-02.06 (2 dager)22Grinde, BAMOOPPTATT
01.06.-02.06 (2 dager)22Moe-Valdet, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
02.06.-09.06.23Moe-Valdet, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
02.06.-09.06.23Grinde, BAMOOPPTATT
02.06.-09.06.23Borten, BAMOPakke m/ 2 ulike vald.fra 01.06-09.06
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe og Borten.
6.500,00 pr kort, UTSOLGT.
09.06.-16.06.24Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
09.06.-16.06.24Borten, BAMOOPPTATT:
09.06.-16.06.24Grinde, BAMOOPPTATT
16.06.-23.06.25Borten, BAMOOPPTATT
16.06.-23.06.25Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
16.06.-23.06.25Grinde, BAMOOPPTATT
23.06.-30.06.26Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
23.06.-30.06.26Grinde, BAMOOPPTATT
23.06.-30.06.26Borten, BAMOOPPTATT
30.06.-07.07.27Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
30.06.-07.07.27Borten, BAMOOPPTATT
30.06.-07.07.27Grinde, BAMOOPPTATT
07.07.-14.07.28Grinde, BAMOOPPTATT
07.07.-14.07.28Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
07.07.-14.07.28Borten, BAMOOPPTATT:
14.07.-21.07. 29Borten, BAMOOPPTATT:
14.07.-21.07. 29Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
14.07.-21.07. 29Grinde, BAMOLEDIG
21.07.-28.07.30Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
21.07.-28.07.30Grinde, BAMOLEDIG
21.07.-28.07.30Borten, BAMOOPPTATT:
28.07.-04.08.31Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
28.07.-04.08.31Borten, BAMOOPPTATT:
28.07.-04.08.31Grinde, BAMOLEDIG
04.08.-11.08.32Borten, BAMOOPPTATT:
04.08.-11.08.32Grinde, BAMOLEDIG
04.08.-11.08.32Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
11.08.-18.08.33Borten, BAMOPakke med 3 ulike vald.
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde og Borten.
Salg av 10 uke kort à kr 5.500,00
2 ledige kort igjen.
11.08.-18.08.33Moe-Valdet, BAMOPakke med 3 ulike vald.
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde og Borten.
Salg av 10 uke kort à kr 5.500,00
2 ledige kort igjen.
11.08.-18.08.33Grinde, BAMOPakke med 3 ulike vald.
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde og Borten.
Salg av 10 uke kort à kr 5.500,00
2 ledige kort igjen.
18.08.-25.08.34Borten, BAMOOPPTATT:
18.08.-25.08.34Moe-Valdet, BAMOPakke med overnatting og fiske på 5 ulike vald
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde, Bodsberg, Kjelden Gård både i Gaula og Bua.
Salg av 10 uke kort à Kr 4.500,00
18.08.-25.08.34Grinde, BAMOPakke med overnatting og fiske på 5 ulike vald
Overnatting på Moe Valdet, fiske på Moe, Grinde, Bodsberg, Kjelden Gård både i Gaula og Bua.
Salg av 10 uke kort à Kr 4.500,00
25.08.-31.08, 35Moe-Valdet, BAMOOPPTATT
25.08.-31.08, 35Grinde, BAMOOPPTATT
25.08.-31.08, 35Borten, BAMOOPPTATT


2 Comments to Ledige uker

  1. Pingback: smettere di fumare
  2. Pingback: citation